Školení

V prostorách firmy A.M. v Liberci pořádáme školení na námi dodávaných strojích. Tato školení jsou určená jak pro technology, tak pro pracovníky provozu, kteří se stroji reálně pracují a tato školení jsou výborným prostředkem, jak zamezit odstávkám ve výrobě z důvodu neznalosti funkčních možností strojů a jejich ovládání. Účastníci školení jsou s těmito možnostmi seznámeni, součástí školení je i praktické odzkoušení a diskuze o specifických problémech z provozu.

Pokud máte o školení zájem, kontaktujte nás, prosím, na tel: +420 482 750 037 nebo na e-mail: marketa@amcz.cz