Manipulace s výrobky

A.M. spol. s r.o.

Dodáváme různé typy pásových dopravníků a doplňkových zařízení pro manipulaci s hotovými výrobky. Přímé, lomené a dvakrát lomené dopravníky, některé typy s možností vestavěných separátorů pro oddělování vtoků a výrobků, samostatné výkonné separátory, dopravníky pro roboty s ochrannými klecemi a elevátory pro PET preformy.

Nabídku doplňují různé typy zařízení pro plnění transportních obalů.